Instal·lacions

Disposem de 800 m2 d'instal·lacions, dividits en:

  • Fàbrica d'ampolles
    Amb maquinària totalment automàtica que disposa de control de visió artificial.
    En aquesta zona també hi ha la secció d'impresió per serigrafia de les ampolles de vidre.
  • Sala Blanca per envasar les ampolles de vidre.
  • Sala Blanca per envasar els strips.
  • Laboratori d'elaboració de fotolits i pantalles totalment separat de la zona de producció per evitar possibles contaminacions.
  • Magatzem amb zones identificades.
  • Oficines.

Les zones de fabricació, envasat i magatzem disposen d'un rigorós sistema de control de temperatura.

La Sala Blanca

Les dues Sales Blanques que té Crismat s'han dissenyat i construit per garantir unes condicions constants de temperatura i humitat, així com uns adequats nivells de filtració i renovació d'aire. Aquestes característiques les classifiquen com a Sala Blanca de classe 8 segons la normativa ISO 14644-1.