Qualitat

A Crismat només entreguem productes de màxima qualitat. Per això hem desenvolupat i implementat un sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos.

En tots els processos productius es busca seguretat, eficàcia i el compliment dels requisits de qualitat recollits a la ISO 22716 i la ISO 9001.

Treballem amb el Lot de Fabricació que allibera el Director Tècnic.

Entre els rigurosos controls de qualitat que realitza Crismat, destaquem:

  • Mesura de l'espessor de la paret de l'ampolla.
  • Mesura de la força de trencament de l'ampolla.
  • Comprovació de les tensions de l'ampolla.
  • Control del pes de l'ampolla.
  • Control de qualitat per visió digital d'alta velocitat durant el procés de fabricació de les ampolles de vidre.
  • Disposem del suport extern d'un laboratori acreditat per realitzar les anàlisis de microbiologia.
  • Disposem dels equips de mesura calibrats per laboratoris acreditats.

Estem compromesos amb la gestió de residus i la recollida selectiva de vidre i cartró.

Disposem de l'Autoriztació d'Activitats d'Instal·lació de Cosmètica Núm. 01827CS. Complim el RD 1275/2011 de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.